Tanbûri Bestekâr Dürrü (Dürrî)  Turan Şarkıları (Alfabetik)
1.Ağaçların sarkmış suya dalları -( Söz:Süheylâ Muhterem – Makam:Uşşak- Usûl:Sofyan)
2.Aşkınla ölürsem ben uzaklarda -(Söz:Süheyla Muhterem – Makam: Hüzzam Usûl : Düyek)
3.Ah yalnız kaldım dağ başında  - ( Söz: Dürrü (Dürrî) Turan – Makam:Hüseyni ( halk şarkısı) -Usûl:Aksak Karma)
4.Bin rencû elem- (Söz: Süheyla Muhterem – Makam:Muhayyer – Usûl:Yürük Semâi)
5.Bir kasedir alev dolu göynüm-yana yana-( Söz:Rabia Hatun – Makam: Neva- Usûl: Yürük Semâi)
6.Bülbül seslenirken -(Söz:Vecdi Bingöl- Makam: Gülizar- Usûl: Aksak)
7.Bahar geldi zevki yok ne goncanın ne gülün- (Söz:Mustafa Nafız Irmak- Makam: Mahur – Usûl: Katakofti)
8.Bir sitemin zehriyle(Söz:Mustafa Nafız Irmak- Makam: Bûselik – Usûl: Düyek)
9.Çal neşenin âvâzını kalbim oyalansın(Söz:Münir Naci – Makam: Karcığar – Usûl: Sengin Semâi)
10.Çok derdini çektim -( Söz:Mustafa Nafız Irmak – Makam: Sabâ – Usûl: Sengin Semâi)
11.Çehren güzel ,onkat daha binlerce güzelden -(Söz:Süheylâ Muhterem – Makam: Mahur – Usûl: Sengin Semâi)
12.Dur gitme siyah gözlü kadın -( Söz:Mustafa Nafız Irmak Makam: Rast- Usûl: Sengin Semâi)
13.Dilbersiniz ey periler , yandım gel(Söz:Süheylâ Muhterem   Makam:Uşşak – Usûl: Sofyan)
14.Dıştan viran bağlıyım -( Söz:Hasan Ali Yücel  Makam:Hîcaz ( tuna türküsü ) – Usûl: Aksak)
15.Duyduk baharın zevkini(Söz:Naci Tanseli – Makam: Hüzzam – Usûl: Semâi)
16.En büyük lütfun muhabbettir(Söz:Cevat Bey- Makam: Rast ( İlâhi)- Usûl: Sengin Semâi)
17.Ezaya kalmadı sabrım mecalim(Söz:Süheylâ Muhterem   – Makam: Sabâ- Usûl: Aksak Semâi)
18.Gam çekme,olsa da yerin bivefâ- (Söz:Müeyyet Dinçol- Makam: Muhayyer- Usûl: Aksak)
19.Geçip hicran zamanları(Söz:Alaybeyizade Münir Naci Bey- Makam: Hüseyni- Usûl: Türk Aksağı)
20. Gel artık gel, sineme gel -( Söz:Süheylâ Muhterem – Makam: Rast- Usûl: Semâi)
21.Geçsede bahar-ı hüsnün güzelim(Söz:Münir Halil Erem- Makam: Hüzzam – Usûl: Düyek)
22.Gonca açmaz gül olmaz(Söz:Osman Nihat Akın – Makam: Mahur – Usûl: Müsemmen)
23.Her an o siyah gözlerinin -( Söz: Dürrü (Dürrî)  Turan- Makam: Bûselik – Usûl: Yürük Semâi)
24.Her gönül cihanda yar olmaz(Söz:Süheylâ Muhterem – Makam:Uşşak- Usûl: Müsemmen)
25.Kader verir koşarım – Keder verir çoşarım- (Söz:Zahit Aydın – Makam:Nikriz- Usûl: Curcuna)
26.Kır düştü bugün saçlarıma(Söz:Necmettin Sahir  – Makam:Muhayyer – Usûl: Curcuna)
27.Kütükte kara üzüm(Söz:Sivas’tan  Anonim – Makam:Uşşak (türkü) – Usûl: Sofyan)
28.Mehtaba açıp derdimi(Söz:Mustafa Nafız Irmak – Makam :Mahur – Usûl: Curcuna)
29.Mehtabın sinesine gömüldüktü ikimiz(Söz:Mehmet Ulaş- Makam:Uşşak – Usûl: Türk Aksağı)
30.Mendil elimde gittiğin akşam -(Söz: Hüseyin Siret Özsever – Makam: Sabâ -Usûl: Yürük Semâi)
31.Müptelâdır  gözlerim o gözlere(Söz :Münir Halil Erem – Makam: Bûselik  Usûl: Devri Hindi)
32.Mümkün olur mu sevmemek seni(Söz : Dürrü (Dürrî) Turan- Makam:Karcığâr Usûl: Aksak)
33.Sen Sahibi Burhansın -Mithat Sertoğlu – (Makam:Müstear (ilahi) – Usûl: Düyek)
34.Şen çehremi soldurdu aşk denilen sem- (Söz:Süheylâ Muhterem – Makam:Tahir -  Usûl:Yürük Semâi)
35.Sevgilim,cihanda zevk ızdıraptır -( Söz:Süheylâ Muhterem – Makam:Farahnak -  Usûl:Aksak)
36.Sevinçle, neşeyle kalbim dolaydı(Söz:Süheylâ Muhterem – Makam:Uşşak -  Usûl:Curcuna)
37.Severim,geçse de yıllar aradan - (Söz:Münir Halil Erem- Makam:Hicâz -  Usûl:Curcuna)
38.Şu benim sine-i hassasıma bak(Söz: Reşat Özpirinççi – Makam:Hicaz hümayun- Usûl:Curcuna)
39.Şu dağın ardında armut ağacı(Söz: Sivas’dan Anonim- Makam:Hüseyni (türkü)- Usûl:Nim sofyan)
40.Uzun kavak bu mudur(Söz: Sivas’dan Anonim- Makam:Hüseyni (türkü)- Usûl:Sofyan Yürükçe)
41.Vuslat-ı cânâne erişmiş gönül(Söz: Ercüment Ekrem Talû – Makam:Hicaz – Usûl:Curcuna)
42.Yad eder mi,unutmuş mu(Söz:Süheylâ Muhterem – Makam:Hicaz -  Usûl:Aksak)

Dürrü (Dürrî) Turan’la İlgili Yazılar          Dürrü (Dürrî) Turan Saz Eserleri       Dürrü (Dürrî)  Turan Biyorafisi